CallCenter Institute – kompetensnätverket som är specialiserat på utbildningar och kompetensutveckling för kundservice!
 
Våra utbildningar vänder sig till ledare och medarbetare i en kundtjänst eller ett contactcenter. Vi kvalitetssäkrar kontinuerligt vårt kursutbud och våra kursledare för att du ska få en så givande och kvalitativ utbildning som möjligt. Våra utbildningar finns både som öppna och företagsinterna kurser, vi anpassar således våra utbildningar efter dina behov och förutsättningar!

Kundkommunikation

 

Kurser inom kundservice

 Ledarskap

 • Gamification - Workshop

Några röster om CallCenter Institutes kurser:

" Bra att få en inblick i varför saker uppfattas och är som det är inom branschen. Avsnittet om personlighetstyper och faktorer inom samtal var väldigt lärorikt. "

" Genom kursen har jag fått en större insikt i det jag tidigare bara tagit för givet. "

" Blandningen mellan grupparbete och att sitta och lyssna var jättebra."

" Mycket duktig och inspirerande kursledare. Fick mycket input i coaching som jag kan använda mig av i mitt arbete."

" Väldigt intressant och givande att få ta del av andras erfarenheter. Bra gruppsammansättning. Lärare med bra erfarenheter att dela med sig av."

 

RAMAVTAL

Genom samarbetet med BiTA Service Management kan CCI leverera utbildningar inom ramavtal. 

Via Kammarkollegiet som formell underleverantör:

 • Programvaror och tjänster 2014: Grundläggande IT (via Cybercom)
 • Managementkonsulttjänster 2014 
 • IT-utbildning
 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter (via eWork)

Övriga:

 • Region Östergötland
 • Landstinget i Uppsala Län
 • Region Jönköping
 • Sollentuna kommun
 • Bolagsverket
 • Riksgälden
 • Inera (via partner)
 • Statens Tjänstepensionsverk (SPV)