Kursen ges företagsinternt. Kontakta mig:

Lars-Ola Lundqvist
0730-350252

 

För dig som är ny i rollen eller som kommer att bli chef 

Du kan undvika många frågetecken och fallgropar om du som är ny i chefsrollen får en grundläggande utbildning i vad jobbet som chef handlar om. För att bli en bra chef behöver du förmågan att leda dig själv genom god självkännedom och en medvetenhet om hur du påverkar din omgivning och låter dig påverkas. Du behöver förmågan att leda andra genom kunskap om hur du kommunicerar på ett tydligt sätt och ha mod att ta de tuffa besluten. I uppdraget ingår att leda din del av verksamheten och nå resultat.

Efter genomförd utbildning har du en tydligare bild av vad uppdraget att vara chef och ledare handlar om. Och vilka förväntningar som finns på dig. Utbildningen består av teoretiska avsnitt som varvas med många praktiska övningar. Du får också formulera en konkret handlingsplan.

 

Kursprogram

Uppdraget - att vara chef och ledare

 

Skillnad på chefsrollen och medarbetarrollen, chef och ledare

 • Vad är ledarskap?
 • Vad ingår i chefsrollen?
 • Hur ska du använda din positional vs personal power?

 

Svårigheter/möjligheter att gå från att vara en i gruppen till chef/ledare

 • Hur ta över efter en annan chef?
 • Hur leda tidigare kollegor?
 • Kan du vara omtyckt av alla?

 

Att leda kundservice

 • Målstyrning
 • Hur sätter du mål som motiverar?
 • Hur sätta mål som är hanterbara, begripliga och meningsfulla?
 • Hur följer du upp mål?
 • Frontline
 • Hur agerar du när trycket är extremt?
 • Vad gör du när avvikelser uppstår?
 • Hur du behåller ledarskapet över dig själv i svåra situationer?

 

Ledarskap - att leda andra

 • Motivation och grupputveckling
 • Hur kan jag som ledare motivera mina medarbetare, i med- och motvind?
 • Vilka stadier går gruppen igenom?
 • Hur bygger du ett välfungerade team?

 

Situationsanpassat ledarskap

 • Hur anpassa ledarskapet efter gruppen mognad?
 • När ska du växla mellan stödjande och styrande ledarstil?
 • När ska du vara mer relationsorienterad eller mer resultatorienterad?

 

Coachande förhållningssätt

 • Hur hjälpa mina medarbetare att hitta sin egen inre drivkraft?
 • Hur ställa öppna frågor som leder till insikt?
 • När ska du justera icke önskvärda beteenden?

 

Kommunikation och påverkan

 • Så skapar du ett öppet klimat?
 • Hur påverkar det du säger dina medarbetare?
 • Vilken tonalitet ger det gentemot kund?

 

Konflikthantering och svåra situationer

 • Varför uppstår konflikter?
 • Vilken är din roll i konflikthantering?
 • När måste du tag i situationen?

 

Chefens samtal

 • Vad innehåller ett bra medarbetar/utvecklingssamtal?
 • Vilka frågor ska du ställa medarbetarna när du tar tempen på klimatet i gruppen?
 • Vad ska du tänka på när du ger och får feedback?

 

Ansvar och befogenheter

 • När ska jag be om hjälp och från vem?
 • Vilket ansvar och vilka befogenheter måste jag behärska?
 • Hur ska jag fungera som ledningens förlängda arm utan att förlora min trovärdighet?

 

Att leda sig själv

 • Personligt ledarskap Vad är personligt ledarskap?
 • Vilken är din ledarstil?
 • Hur går du från att vara expert till att vara chef?
 • Att arbeta effektivt
 • Hur ska du delegera?
 • Hur använder du din egen och andras tid?
 • Hur prioriterar, planerar och reflekterar du?