Skriv ut

Kursen ges företagsinternt. Kontakta mig:

Lars-Ola Lundqvist
0730-350252
 

Kursen som förbereder dig att bli en fullfjädrad service- och säljspecialist!

Du märker resultatet omgående i ökat antal nöjda kunder och affärer.

En professionell kundservice är ett företags starkaste konkurrensmedel. Företag kan mer och mer sällan konkurrera med sina produkter då utbudet på marknaden idag är stort. Genom att satsa på sin kundservice kan företagen skapa sig marknadsfördelar gentemot konkurrenter.


Syfte


Kursen riktar sig till dig som är ditt företags ansikte ut mot kunderna och som vill vara specialist på att kommunicera professionellt med dina kunder. Som ditt företags kundkontakt kan du bidra till högre intäkter från befintliga kunder genom att lära dig innebörden av att sälja där ytterligare försäljning är möjligt. Du har tidigare gått kursen Effektiv kundkommunikation.

Många företag använder idag telefonen enbart som ärendemottagande eller ordermottagande instrument i sin verksamhet. Detta beror ofta på att man inte har spridit kunskapen om hur telefonkontakter kan utnyttjas som ett offensivt medel i sin påverkan mot kunden. Många företag har emellertid upptäckt den potential som finns i att använda inkommande samtal i sin aktiva marknadsföring. Effektiv kundkommunikation – Försäljning är därför inriktad på att ge kundservice de kunskaper och färdigheter som behövs för att öka sin offensiva säljpåverkan mot kund som själv kontaktar företaget.

 Kursen innehåller korta föreläsningar med många illustrativa exempel från verkligheten samt lärarledda grupparbeten. Under kursen genomgås centrala områden inom service/försäljning som attityder, frågemetodik, problemanalys, behovsanalys samt påverkan.

 

Efter kursen kommer du att

 

Kursinnehåll


Repetition av Attityder

 

Repetition av Nöjda kunder

 

Frågemetoder och behovsanalys

 

Säljarens roll

 

Försäljningsteknik

 

Säljande kommunikation

 

Inkommande samtal, merförsäljning

 

Övrigt


Metod

Kursen bygger på att samtliga deltagare arbetar med det egna företagets produkter.

 

Kursens längd

Kursen genomförs under två dagar i grupper om max 15 personer och kursmaterial ingår.

 

Form för kursen

Säljande kundkommunikation finns som öppen kurs hos CallCenter Institute och Support Services Institute enligt kursprogram. Kursen kan också genomföras som företagsintern kurs och därmed anpassas till den egna verksamheten.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill ha en offert på en företagsintern kurs.